Potentialen för AI inom samhällsbyggandet är stor. Projektet Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet är en strategisk satsning för att engagera viktiga parter i samhällsbyggnadssektorns förändringsarbete. Resultatet från projektet och andra AI-projekt inom programmet blir en plattform för Smart Built Environments fortsatta satsningar inom AI-området.

Projektet utgörs av omvärldsbevakning, internationell samverkan och praktisk tillämpning av AI i flera användarfall. Användarfallen inriktar sig på att utveckla och testa AI-lösningar inom planering, produktion/projektering och förvaltning, Genom användarfallen kan företag och organisationer tillsammans demonstrera såväl affärs- som samhällsnyttor med AI.

Emma Henriksson, delprojektledare och Mariell Juhlin, projektledare

Projektet startar nu och ska avslutas i december 2022. Under en uppstartsfas, fram till mars 2101, genomförs bland annat fyra serier av innovationslabb tillsammans med behovsägare, ekosystemsaktörer och AI-specialister. Syftet är att generera minst tre användarfall för test av AI-lösningar som har potential att skapa både affärs- och samhällsnyttor under genomförandefasen.

– Många företag och organisationer har redan räckt upp handen och vill vara med. Men det finns fortfarande stora möjligheter för flera att delta i utvecklingen av idéer för möjliga användarfall eller att vara med i referensgrupper för att följa och bidra i användarfallen och ta del av omvärldsbevakningen, säger Mariell Juhlin, vd för Policy Impact AB och projektledare för Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet.

Kontaktpersoner:
Mariell Juhlin, projektledare, Policy Impact AB, 070-366 90 29, mariell.juhlin@policy-impact.se
Emma Henriksson, delprojektledare, Novas House AB, 070-300 29 96, emma@novashouse.se

Uppdaterad den