Projektet leds av SWECO Civil tillsammans med Trafikverket, NCC, Peab och Skymap Innovation. I projektets referensgrupp ingår även Skanska och PlanB.

Projektets levererar en praktiskt användbar specifikation för krav på innehåll och struktur för leverans av digitala bygginformationsmodeller (BIM) i infrastrukturprojekt. Som komplement till leveransspecifikationen presenteras en modellspecifikation – ett dokument som beskriver modellerna och dess ingående delar. Målet med informationshanteringen är att den ska vara programoberoende, sömlös och utan informationsförluster.

Leveransspecifikationen liknas i stort att den specifikation för hus som tagits fram inom projektet för nationella riktlinjer BIM. Projektet har haft en kontinuerlig dialog med ansvarig för det projektet och ambitionen är att leveransspecifikationen för infrastruktur ska vara ett bra komplement till de nationella riktlinjerna. För att SMILs resultat ska skapa största möjliga värde behöver det även implementeras i Trafikverkets riktlinjer och T:DOK för digital projektstyrning.

Projektet avgränsas till att gälla väg och tunnelprojekt inklusive byggnadsverk, mark, VA och geoteknik. Vidare avser projektet endast utförandeentreprenad och förfrågningsunderlag för bygghandling (teoretisk modell ska beskrivas). Anvisningar enligt AMA gäller för schakter, utförande och så vidare.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till projektledare Elisabet Spross elisabet.spross@sweco.se eller Anna Neidenström anna.neidenstrom@sweco.se

Uppdaterad den