Nina Ryd är processledare för temaområde Kunskap och kompetens

Vem är Nina Ryd?

- I min vardag arbetar jag med forskning och undervisning vid Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik. Det betyder att jag träffar många unga människor - såsom blivande arkitekter, ingenjörer och affärsutvecklare - som investerar i sin framtid för att på sikt vara verksamma inom samhällsbyggnadsområdet. En stark drivkraft hos mig är därför att påverka förutsättningarna för sektorns utveckling - deras framtid, så gott jag kan. Det fungerar ju ofta även bra i kombination med att forskning inom området är praktiknära. Men, jag har också varvat min akademiska gärning med konsultverksamhet hos de större företagen, vilket jag tycker är utmärkt för att som forskare få en bredare förståelse för branschens utmaningar men också för att nyttiggöra resultat från tidigare forskning.

Vad innebär det att vara processledare?

- Att nu får aktivera mig som processledare för temaområdet Kunskap och kompetens, känns fantastiskt roligt, särskilt med tanke på att jag var med under programmets tillkomst under mina 6 år som ledamot i IQ Samhällsbyggnads styrelse. En annan erfarenhet som jag tänker kan vara bra är att jag haft uppdrag av Formas att utvärdera ansökningar inom Smart Built Environments öppna utlysningar.

Vad händer nu?

- Uppdraget som processledare för temaområdet Kunskap och kompetens går i sin helhet ut på att ta fram förslag till strategiska projekt som ska drivas inom temaområdet under de närmaste åren. Detta gör jag såklart inte ensam, utan i en öppen samverkan med aktörer från både näringsliv, organisationer och akademi. Parallellt med mitt inledande arbete genomförs även en syntesrapport av temats tidigare aktiviteter, vilket även den ligger som grund för de kommande förslagen på strategiska projekt. Utöver det kommer jag att undersöka hur andra strategiska innovationsprogram arbetar med kunskaps- och kompetensfrågor, med syfte att lyfta kloka erfarenheter som kan stödja Smart Built Environment att nå dess både kortsiktiga och långsiktiga effektmål.

Kan du kort berätta om temaområde?

- Temaområdet är komplext men syftar till att utveckla kunskap och kompetens hos företag och offentlig sektor, både på ledningsnivå, och i det operativa verksamheterna. Det handlar även om hur ny kunskap kan skapas och nyttiggöras. Temaområdet tar sin utgångspunkt i att ett kunskapslyft behövs på flera nivåer för att på bästa sätt nyttja den digitala transformationens kraft i både företag och offentlig sektor.

Uppdaterad den