Projektet Aggregering - Desensibilisering - Digitalisering (ADD) har varit en viktig del i de större Nationell Byggnadsspecifik Information-projekten.

Tillgång till information som är fritt delbar till forskargrupper, så väl som för beslutsfattare, är en viktig del i informationssamhället och i bevisbaserad styrning. I projekten har information om Sveriges flerbostadshusbestånd aggregerats, samlats, lagrats och analyserats för myndigheter och för akademiska publikationer.

Viktiga bidrag från ADD har varit arbetet med datatillgänglighet, inklusive möjligheten att göra känslig information fritt delbar genom aggregering. Centrala variabler i våra analyser har varit: Medelinkomst, etnisk sammansättning, utbildningsgrad och även hälsodata. Genom att aggregera känsliga data till byggnadsnivå så skyddades personlig informationen om byggnaders invånare samtidigt som större analyser om utvecklingen i Sveriges byggnadsbestånd kunde göras för myndigheter. Känsliga data som behandlats är SCBs mikrodata och hälsodata ur BETSI.

Projektledare är Mikael Mangold på Rise.

Uppdaterad den