Referensgruppen i projektet Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen har nu haft sitt första möte, förutom medlemmarna i gruppen medverkade också Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds tekniska högskola och Svanen.

Under mötet informerades om statusläget. Medlemmarna kommer nu få möjlighet att prova på att lägga in egna krav i den prototyp för kravdatamall som projektet tagit fram. Målet är att få in synpunkter på utformning och användbarhet.

Sweden Green Building Council som representeras av Pehr Hård, som också är medlem i styrgruppen, har varit först ut och lagt in några av kraven i Miljöbyggnad.

I projektet finns idag företag och organisationer som i hög grad påverkas av och är i behov av en gemensam utveckling av hanteringen av hållbarhetskrav, flera ser också möjligheter även för andra typer av krav.

Referensgruppen utökas löpande, de senast tillkomna är Caroline Isaksson och Emelie Brundin, JM, Kostas Litsios, Svanen och Ulrika Sohlenius, Nordr, hör av er om ni vill vara med!

Projektet söker också ytterligare pilotprojekt att arbeta med. Det första pilotprojektet är Folkhem, Cederhusen, Kvarteren Bologna och Humboldt.

Anmäl gärna intresse genom att skicka e-post till projektledare Robert af Wetterstedt på Bjerking AB.

Uppdaterad den