Porträtt av Olle Samuelson.
Olle Samuelson är forsknings- och innovationsstrateg på IQ Samhällsbyggnad och adjungerad professor i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad, har på uppdrag av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) genomfört en kartläggning över digitaliseringsinitiativ i den svenska bygg- och installationsbranschen. Syftet med uppdraget är att samla på sig kunskap om de digitaliseringssatsningar som pågår i sektorn för att bättre kunna samordna satsningar och ge företag underlag till sitt strategiska arbete med digitalisering.

Behovet av en strategi blir genom kartläggningen tydligt. BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är det enskilt största utvecklingsområdet i dag och företagen arbetar även med IoT (Internet of Things) och Automation. Standardisering ingår i drygt 30 procent av projekten som kartlagts, vilket är en signal om behovet av en gemensam struktur för informationshantering mellan aktörer.

Läs mer på SBUF:s webbplats

Läs rapporten och se filmen från webbinariet

Uppdaterad den