Mer om projektet

Förstudie: Digitala Tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen ska bidra med en överblick över digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen. Resultatet ska framförallt utgöra ett beslutsunderlag för eventuell uppstart av en större strategisk satsning inom området digital tvilling inom samhällsbyggnad.

Förstudie: Digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen bjuder in till två öppna workshoppar. Syftet är bland annat att få förankring av det preliminära resultatet i den pågående förstudien. Ännu viktigare är att få kompletterande kunskap avseende pågående initiativ, affärsmöjligheter och utmaningar för en framgångsrik implementering av digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn.

Workshoppen hålls digitalt vid två olika tillfällen i början av februari. Anmäl dig till det tillfälle som passar dig bäst.

• Den 2 februari, kl. 09:00-11.30

• Den 9 februari, kl. 09:00-11.30