Det övergripande målet med projektet "Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom samhällsbyggnadsteknik" är att skapa en medvetenhet och beredskap för att inkludera digitaliseringsfrågor på svenska ingenjörsutbildningar.

Resultat

Läs slutrapport och bilaga. Projektrapporten är skriven av:
Hans Bagge
Mia Bondelind
Eva Liedholm Johnson
Martin Nilsson

För att vi ska vara attraktiva och locka duktiga studenter till våra utbildningar, och därmed till samhällsbyggnadssektorn, är det viktigt att vi upplevs som relevanta i den digitala kontexten och kan relatera det vi gör till den senaste digitala tekniken. Alla ämnesområden inom utbildningarna måste kunna relatera ämnesinnehåll och tillämpningar till den utveckling som sker inom digitalisering. Arbete med detta blir aldrig färdigt med tanke på den snabba utveckling som sker.

Projektet har introducerat forum och mötesplatser där samhällsbyggnadssektorn och ingenjörsutbildningarna i en fortgående process har träffats, diskuterat och fångat upp behov på digitalisering. Man har också tagit fram planer för hur utbildningarna kan anpassas och utvecklas. Detta ger lärare och utbildningsledare möjlighet till bra beslutsunderlag kring hur både ämnen, kurser och utbildningar kan och behöver utvecklas.

Projektet ger konkret nytta

Grundutbildningsgruppen och Digitaliserigsgruppen inom Sveriges Bygguniversitet kommer framöver att utifrån det som utvecklats och genomförts under projektet fortsätta att arrangera denna typ av möten och aktiviteter. Det handlar om att använda en struktur där vi över tid kontinuerligt möts kring frågan för att säkerställa att vi ligger i framkant med tanke på hur olika digitaliseringsaspekter relaterar till våra områden. Här har det genom hela projektet ofta lyfts att ökad samverkan och nya samverkansformer med samhällsbyggnadssektorns aktörer är angeläget och något som både akademin och sektorn har nytta av.

Fyra road-maps har tagits fram under workshops tillsammans med representanter för samhällsbyggnadssektorn och akademin för att konkretisera hur utveckling av utbildningarna kan ske inom följande områden kopplat till digitalisering:

  • Big Data
  • Etik
  • Samverkan
  • Visionärt tänk


Resultatet som finns i dessa roadmaps kommer att användas för att planera utveckling av utbildningarna. Under våren 2021 planeras för premiären av Digitaliseringsveckan som samlar studenter och lärare över lärosätesgränserna. Digitaliseringsveckan blir en första konkret implementering som genomförs och som baseras på resultatet och lärandet från projektet.

Uppdaterad den