Digitaliseringen av detaljplaner är en viktig pusselbit i en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Handboken ger konkreta tips och råd från olika kommuner som ligger i framkant i arbetet med digitalisering av detaljplaner. Handboken beskriver hur man kommer igång med processen, vilka kompetenser och vilken organisation som behövs och ger exempel på arbetssätt och flöden.

Läs mer i Digital handbok för digitaliserade och standardiserade detaljplaner!

Uppdaterad den