Vi kommer bl.a. att prata om:
  • Hur leder vi digital förändring?
  • Vilka krav ställs på ledare i en digital samhällsbyggnadssektorn?
  • Hur kan vi engagera och motivera medarbetare?
  • Vilka är utmaningarna och möjligheterna kort och lång sikt?
  • Vad krävs av det mellanmänskliga för att skapa digital transformation?

Ta del av hela programmet och anmäl dig här

Uppdaterad den