DigiGrows syfte är att hjälpa kommunerna att gå från insikt om nyttan med digitalisering till handling och aktivt arbete med att fullt ut nyttja digitaliseringens möjligheter i sina processer. Fokus har legat på att bygga förmåga till digitalisering med stöd av digitala testlab med inriktning på plan- och bygglovsprocessen. Tre kommuner – Alingsås, Linköping och Umeå – har deltagit i projektet.

– Vi har nått projektets mål om att öka innovationsförmågan hos de deltagande kommuner. Det visar mätningar som vi gjort, både före projektstart och nu när projektet slutar, berättar Agnes Sävenstedt som är projektledare för DigiGrow och fortsätter:

– Vi kan även se att vi tydligt bidragit till Smart Built Environments effektmål om ett snabbare byggande (33 procentig minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och renovering), bland annat genom de prototyper vi tagit fram för nya digitala plan- och bygglovsprocesser.

Projektet rivstartade med en bootcamp förra året

Från insikt till handling

Projektet startade med uppstarts-bootcamp där representanter från kommunerna började arbetet med att ta fram mål för sitt digitaliseringsarbete. På ledningsnivå har kommunerna tagit fram handlingsplaner. Samtidigt har innovationsteam i varje kommun jobbat mer praktiskt med digitaliseringsarbetet.

De deltagande kommunernas digitala transformation har varit en resa mot nya arbetssätt, inte ett arbete med att digitalisera befintliga arbetssätt. Större delen av projektet har fått ske på distans och deltagarna har fått samverka digitalt.

Projektgrupp
  • Elisabeth Argus, BonaCordi/Salems kommun​
  • Niclas Claesson,​ Innovation360
  • Max Groppfeldt, Innovation360
  • Andreas Huss Sweco/RISE​
  • Agnes Sävenstedt, Innovation360​ - projektledare

Viktiga verktyg och metoder i arbetet har varit digitala testlab, designprintar, visualisering och prototyper. De case som har används är alla hämtade från pilotkommunernas verksamhet, och har därför direkt bidragit till konkret nytta i kommunerna.

Vad händer nu?

– Linköpings kommun har till exempel redan nu använt prototyper och lärdomar från DigiGrow när de upphandlade ny verksamhetsplattform som stödjer samverkan och en digital samhällsbyggnadsprocess, berättar Agnes.

Några av lärdomarna och insikterna från DigiGrow paketeras nu som utbildning i form av mikrolärande, som en pilot i Smart Built Environment-projektet Mikrolärande. Utbildningen blir klar under våren och då kan fler ta del av lärdomar och erfarenheter från DigiGrow

–Vi har också sökt medel i Smart Built Environments öppna utlysning. Om vi får ett positivt svar så har vi redan nu flera kommuner som vill vara med, avslutar Agnes.

Uppdaterad den