Jämlikhetsguide

Ta del av vår jämlikhetsguide som är ett praktiskt verktyg för dig i programmets projekt.

Att jämlikhet finns med som en del av alla projekt som drivs inom Smart Built Environment ser vi som en självklarhet. Det kan dock vara svårt att visa hur arbetet med jämlikhet går till, och var det har tagits extra stor hänsyn till jämlikhetsfrågor.

Att visa upp hur projekt arbetar med jämlikhet är viktigt eftersom det påverkar hur projektet drivs (vilka som ingår i projektgruppen), vilka beröringspunkter projektet arbetar med (metoder och verktyg) och vem som tar till sig projektresultatet (implementering av effekter).

För att hjälpa projekt i arbetet har vi tagit fram en jämlikhetsguide. Du kan läsa guiden på webben, eller ladda ner den som pdf i faktarutan.

Uppdaterad den