Deltagarna visar upp en "pryl" som symboliserar deras projekt.

Den 4 maj 2021 samlades alla projekt i Smart Built Environment till en digital konferens.

Samlade presentationer

En viktig del av arbetet i det strategiska innovationsprogrammet handlar om att utbyta kunskap mellan projekt. Det är viktigt att inspirera varandra, knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och att skapa synergier i programmet. Till årets projektkonferens bjöd vi in alla som har ett pågående, eller avslutat, projekt i programmet.

Under konferensen bröt vi upp gränserna mellan våra temaområden. Vi bjöd på inspiration och vi arbetar både i plenum och i mindre grupper. Alla deltagare fick tillfälle att kortfattat presentera sitt projekt och visa upp en digital posters i mindre mötesrum. Du kan ta del av de samlade presentationerna från våra deltagarna i faktarutan.

Vill du ta del av projektresultat live? Anmäl dig till vår programkonferens den 23 september!

Uppdaterad den