Den 8 juni öppnar Smart Built Environments utlysning Innovationsidén. I utlysningen kan du söka finansiering arbeta med idéer som kan vidareutvecklas inför implementering eller uppskalning i den dagliga verksamheten. Projekten som söker ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Vi håller två webbinarier där du får veta mer om utlysningen och den coachning som erbjuds projekt. Datum för webbinarierna är den 10 juni och den 30 juni.

Den 10 juni ingår vårt webbinarium i en gemensam satsning på matchmaking i de strategiska innovationsprogrammen. Det innebär att du som är intresserad får chansen att möta projektdeltagare från andra program och utbyta idéer och kontakter med dem. Missa inte chansen att bryta silos i sektorn och få nya kontakter!

Webbinarium om Innovationsidén

Den 8 juni öppnar Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén. Utlysningen omfattar cirka 3 miljoner kronor och varje projekt kan maximalt söka 300 000 kronor. Smart Built Environment kan finansiera upp till halva kostnaden, resterande måste den sökande organisationen bidra med i form av tid eller pengar. Projekten kan som längst pågå i 1 år. Sista ansökningsdag är den 7 september. Vi tror att du som söker finns på en start-up, ett litet eller medelstort företag eller kommun. Även större organisationer kan söka medel. Det ska i ansökan tydligt framgå hur små och medelstora företag, eller kommuner, kan dra nytta av resultaten.

Om du vill vässa din idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla din idé inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Nätverksdag med matchmaking 10 juni

Den 10 juni arrangeras en nätverksdag med matchmaking för innovationsprojekt. Dagen arrangeras av flera strategiska innovationsprogram i samverkan och hålls samman av Smartare elektroniksystem.

De strategiska innovationsprogrammen som deltar presenterar sina respektive utlysningar. Utlysningswebbinariet om Smart Built Environments utlysning Innovationsidén ingår som en del av nätverksdagen, men du behöver göra en separat anmälan till den. Under dagen presenteras även internationella utlysningar.

Deltagarna delas in i grupprum efter utlysningar och projektidéer. Du får möjlighet att diskutera samarbeten och vidareutvecklade projektidéer.

Läs mer och anmäl dig

Uppdaterad den