Inom ramen för projektet Mikrolärande har en utbildning tagits fram med utgångspunkt i de erfarenheter som gjort inom projektet DigiGrow. Utbildningen är tänkt att inspirera och tipsa dig som jobbar inom samhällsbyggnadsförvaltningen i en kommun och som vill påbörja ett digitaliseringsarbete. Vi bjuder här på verktyg och metoder som har varit framgångsrika i andra kommuner. Utbildningen förklarar hur du och din kommun bäst påbörjar, eller fortsätter, digitaliseringsresan.

Under ett frukostseminarium idag lanserades utbildningen. Blue Science Park där projektledaren Ann-Christin Kjellson arbetar var värd för Kunskapsfrukosten. Hon berättade tillsammans med DigiGrows projektledare Agnes Sävenstedt från företaget Innovation 360 om de båda projekten och om utbildningen.

Ta del av utbildningen

Fler utbildningar lanseras efter sommaren.

Uppdaterad den