Den 8 juni öppnar Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén. I utlysningen kan små och medelstora företag söka finansiering för att arbeta vidare med idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten. Den som vill vässa sin idé inför ansökan kan få hjälp av erfarna coacher.

Utlysningen omfattar cirka 3 miljoner kronor och man kan söka maximalt 300 000 kronor erbjuder vi coachningsstöd. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Mer detaljerad information kommer när utlysningen öppnar och den fullständiga utlysningstexten publiceras på Formas webbplats.

Få coachning inför ansökan

För den som vill vässa sin idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idén inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Du kan redan nu anmäla dig till webbinarier där Innovationsidén och coachningsfunktionen presenteras och du får möjlighet att ställa frågor. I samband med att utlysningen stänger efter sommaren bjuder Formas in till ett webbinarium där du får information om vad du behöver tänka på vid ansökan och vid projektstart.

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD.

Från Smart Built Environment leds coachningsprojektet av Mårten Lindström och Anna Land. Kontakta gärna dem om du har frågor. Du når dem via e-post coach@smartbuilt.se.

Uppdaterad den