Inom ramen för projektet Mikrolärande har en utbildning tagits fram med utgångspunkt i de effektenheter som gjort inom projektet DigiGrow. Utbildningen är tänkt att inspirera och tipsa dig som jobbar inom samhällsbyggnadsförvaltningen i en kommun och som vill påbörja ett digitaliseringsarbete. Vi bjuder här på verktyg och metoder som har varit framgångsrika i andra kommuner. Utbildningen förklarar hur du och din kommun bäst påbörjar, eller fortsätter, digitaliseringsresan.

Ta del av utbildningen

Uppdaterad den