Jan Byfors lämnar under hösten rollen som temaledare för temaområdet Informationsinfrastruktur. Han ersätts av Väino Tarandi. Väino, som tidigare var professor IT in Construction på KTH, driver företaget V Tarandi AB. Han är en av landets främsta experter på standardisering av IT i byggandet och en internationellt erkänd expert, med flera roller inom buildingSMART, BIM Alliance med flera organisationer.

Väino driver även Smart Built Environment-projektet Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln och har tidigare varit ledamot i programmets styrelse.

Dan Engström, affärsutvecklare på WSP och adjungerad professor på LTU, ersätter Cristina Lazaro som temaledare för temaområde Värdekedjor och affärsmodeller. Dan har en gedigen erfarenhet från både näringsliv och akademi och är en erfaren projektledare med expertis inom industriella processer och digitalisering. Han tillträder under sommaren.

Dan driver även Smart Built Environment-projektet Kundcentrerad tjänsteutveckling baserad på automatisering tillsammans med en doktorand. Han medverkade också i ansökningsarbetet för Smart Built Environment samt har bidragit med utredning och syntes inom programmet.

Vi hälsar Väino och Dan varmt välkomna och ser fram emot ett gott samarbete!

Uppdaterad den