Den 8 juni öppnar utlysningen Innovationsidén inom Smart Built Environment. Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla idéer som kan leda till nya innovationer. Även större organisationer kan söka medel. Det ska då i ansökan tydligt framgå hur små och medelstora företag eller kommuner kan dra nytta av resultaten.

Utlysningen omfattar cirka 3 miljoner kronor och varje projekt kan maximalt söka 300 000 kronor. Smart Built Environment kan finansiera upp till halva kostnaden, resterande måste den sökande organisationen bidra med i form av tid eller pengar. Projekten kan som längst pågå i 1 år. Innovationsidén är ett komplement till programmets stora och breda årliga utlysning, som öppnar i november 2021.

- Det finns många goda idéer som kan bidra till en hållbar digitalisering av samhällsbyggandet hos företag och organisationer som är ovana vid att söka forsknings- och innovationsmedel. Med satsningen på Innovationsidén och coachningen vill vi fånga dessa, säger Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment.

Som ett ytterligare stöd kan den som är intresserad av att söka medel i Innovationsidén få coachning. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idéer inför ansökan.

Sista ansökningsdag är den 7 september och projekten kan starta den 1 december 2021.

Webbinarier med information om utlysningen, coachningsstödet och med möjlighet att ställa frågor erbjuds vid två tillfällen, den 10 juni och den 30 juni. Den 31 augusti, kl 10-11, anordnar Formas ett webbinarium där du får information om vad du behöver tänka på vid ansökan och vid projektstart.

Mer information

Formas webbplats finns den fullständiga utlysningstexten publicerad:

Mer information om coachningsstödet.

Kontaktpersoner:

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko, forskningssekreterare Formas, 073- 539 16 64, aleh.kliatsko@formas.se

Uppdaterad den