Ta det av projektets preliminära slutrapport.

Målet med projektet var att utveckla en demonstrator som har förmågan att med hjälp av IoT och smarta algoritmer och nya innovationer, leverera kontinuerlig information om spårväxelns tillstånd till Trafikverkets underhållsentreprenörer (exempelvis Infranord) så att underhållet kan planeras och genomföras för att öka tillgängligheten hos spårväxlar och därmed minska trafikstörningar.

Projektet har utvecklat en demonstrator, men av naturliga skäl endast för projektets testväxel. I praktiken kondenserades därför ursprungsmålet ner till nedanstående mål: Målet är utveckla ny kunskap och kompetens och en i vår testanläggning fungerande demonstrator som i ett framtida projekt kan utvecklas till en demonstrator för verkliga trafikerade spår, i form av en tillsatsutrustning till omläggningsanordningen för spårväxlar. Denna tillsatsutrustning bör i verkliga trafikerade spår i ett senare utvecklingsskede ha förmågan att med hjälp av IoT och smarta algoritmer med mönsterigenkänning, leverera kontinuerlig information om spårväxelns tillstånd till Trafikverket och dess underhållsentreprenörer (exempelvis Infranord).

Ökar järnvägens attraktivitet

Detta innebär att underhållet kan planeras och genomföras på ett bättre sätt för att öka tillgängligheten hos spårväxlar och därmed minska trafikstörningar, vilket troligen resulterar i att fler företag och resenärer väljer miljövänlig järnväg som transportsätt istället för miljöovänliga lastbil, personbil och flygtransporter.

Projektet har utvecklat och byggt en testanläggning bestående av en spårväxel, omläggningsanordning och testvagn i full skala samt en demonstrator. Demonstratornsom bland annat består av en Edge computer med ett neuralt nätverk och tillhörande algoritmer, visar att det är fullt möjligt för mönsterigenkännande neurala nätverk att korrelera uppmätta vibrationer i omläggningsanordningen, mot verkligt slitage och verkliga skador på olika ställen utefter stora delar i vår växel med testvagn som också utgör en del av demonstratorn.

Detta öppnar upp för fullskaleförsök i verklig trafik i framtiden med god potential att kunna mäta alla typer av skador i spårväxeln.Om detta framtida projekt också blir framgångsrikt är det sista återstående steget att denna nya teknik produktanpassas av företag till att bli kommersiellt gångbart för Trafikverkets spårväxlar. Om så sker får Trafikverket och underhållsentreprenörer tillgång till en helt ny teknik som verksamt kan minska störningarna i tågtrafiken genom att planeringen av det förebyggande underhållet av spårväxlarna avsevärt underlättas. Demonstratorn är patentsökt.

Vidare har projektet skapat extra mervärden som inte ingick i projektplanen, bland annat i form av två doktorander; Veronica Jägare och Yang Zuo

Uppdaterad den