Dan har en gedigen erfarenhet från både näringsliv och akademi och är en erfaren projektledare med expertis inom industriella processer och digitalisering. Han tillträder under sommaren.

Dan driver även Smart Built Environment-projektet Kundcentrerad tjänsteutveckling baserad på automatisering tillsammans med en doktorand. Han medverkade också i ansökningsarbetet för Smart Built Environment samt har bidragit med utredning och syntes inom programmet.

Vi ställde några frågor till Dan om hur han ser på sin roll som temaledare.

Vad lockade dig att ta rollen som temaledare?

– Ända sedan vi skrev de första raderna om industriellt byggande för att söka ett strategiskt innovationsområde har jag följt Smart Built Environment och letat efter rätt tillfälle att dra mitt strå till stacken. Möjligheten att bidra till samhällsbyggandets utveckling till hållbara system är oemotståndlig. Värdekedjor och affärsmodeller är det temat där jag kan bidra bäst.

Vad vill du bidra med?

– Jag ser stora förändringar som kommer att skapa både stora möjligheter och stort tryck på de befintliga aktörerna. Jag vill bidra till att vår bransch förbereder sig för den disruptiva utvecklingen. Jag har bred erfarenhet från utförarledet och från akademin och tror att det kommer att vara nyttigt, i kombination med min övertygelse om att vår sektor kan bättre.

Vad är främsta styrkan med Smart Built Environment?

– Smart Built Environment är en satsning med unikt goda möjligheter att förändra, tack vare den fantastiska förankringen i både branschen och hos finansiärerna, de högt ställda målen som driver utveckling och det stora antalet olika samverkande aktörer.

Uppdaterad den