I projektet konstaterar man att digitaliseringen har inneburit förändringar i såväl företagens interna kompetenser, system och processer, men också att nya strukturer för samarbete mellan aktörer har etablerats. Ekosystem i fastighetsbranschen initieras oftast med syftet att bidra till hela branschens utveckling. Den kortsiktiga egennyttan eller ekonomiska avkastningen är då underordnad, men kan finnas i bakgrunden som ett långsiktigt mål. Forskningsfinansiering har ofta en stor betydelse för att sådana ekosystem ska etableras och fortleva, men förstärker samtidigt den projektbaserade och kortsiktiga logik som ofta präglar utveckling i bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer om projektet och ta del av slutrapporten!

Uppdaterad den