Smart Built Environments programkansli har under sommaren begränsad bemanning, varför du lättast når oss via e-post, info@smartbuilt.se.

Om du har frågor som rör ansökningar, rapportering av projekt etc kontakta Formas via smartbuilt@formas.se.

Nästa nyhetsbrev kommer den 25 augusti.

Vill du veta mer om utlysningen Innovationsídén och coachningsstödet?

Det utlysningswebbinarium som hölls den 10 juni spelades in och du kan titta på det i efterhand: https://youtu.be/nXYCoaWXTgY.

Detaljerad information om utlysningen finns Formas webbplats. Här finns den fullständiga utlysningstexten och länkar till nyttig information och verktyg.

Om du vill ansöka om coachningsstöd för din idé gör du det här. Den 31 juli är sista ansökningsdag.

Kontaktuppgifter:

Vi önskar glad sommar!

Uppdaterad den