DIGG har även fått ett uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data hos offentliga aktörer så att data frigörs för utveckling av bland annat artificiell intelligens.

Regeringen anser att det är viktigt att lösningar och verktyg som utvecklas inom offentlig förvaltning kommer till gagn för hela offentlig förvaltning och med detta uppdrag ska offentlig förvaltning få fler gemensamma verktyg för att använda AI. På så sätt kan den kompetens som finns inom AI mer effektivt bidra till att lösa de utmaningar samhället står inför och därigenom stärka Sveriges konkurrenskraft samt välfärd och konkurrenskraft.

Läs mer om uppdraget

Uppdaterad den