"BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution" är ett projekt som leds av Nils Berglund, vd på Vyer. Projektet kombinerar modern teknologi och kollektiv informationsinsamling för att möjliggöra massproduktion av skalbara BIM-modeller kostnadseffektivt. På Smart Built Environments programkonferens den 23 september presenteras resultat från projektet. Vi passade på att ställa några frågor om resultaten till Nils Berglund.

Nils Berglund, vd Vyer

I titeln på projektet talar ni om en ”global revolution”, hur hoppas du att den ser ut?

– En global revolution handlar i grunden om demokratiseringen av skalbar teknik. När fler fastighetsägare får tillgång till, och kan utnyttja tekniken, för att enklare kartlägga och hantera information i vardagen kan branschen på en övergripande nivå börja bedriva en mer effektiv och hållbar förvaltning. Nyckeln till det har varit att utveckla en kostnadseffektiv metod för massproducering av digitala tvillingar, säger Nils Berglund, vd Vyer.

Vilka är de mest intressanta resultaten som ni har kommit fram till i projektet? Hur hoppas du att sektorn tar till sig det?

– Projektet har visat att det är möjligt att tids- och kostnadseffektivt producera BIM-modeller till ett helt fastighetsbestånd trots varierande kvalitet på befintligt ritningsunderlag. Ledtid och kostnad för produktion av BIM-modeller har halverats jämfört med marknadspris. En annan viktig fråga har varit att kunna visa hur det med verkligt användarvänliga digitala verktyg går att nyttja kraften och kunskapen i den egna organisationen för att samla in och ajourhålla information.

– Nu hoppas vi att fler i sektorn ser att det finns skalbara lösningar för att modernisera både ritningsunderlag och informationshantering, som möjliggör en mer effektiv och hållbar förvaltning, avslutar Nils Berglund, vd Vyer.

Du hör Nils berätta mer på Smart Built Environments programkonferens den 23 september, anmäl dig här!

Programkonferens och årsstämma

Programkonferensen sker i samband med Smart Built Environments årsstämma. Du som är part i programmet kan anmäla dig också till stämman. Anmälan sker på samma sida som till konferensen, här hittar du också alla handlingar till stämman.

Uppdaterad den