Programkonferens och årsstämma

Programkonferensen sker i samband med Smart Built Environments årsstämma. Du som är part i programmet kan anmäla dig också till stämman. Anmälan sker på samma sida som till konferensen, här hittar du också alla handlingar till stämman.

Smart Built Environment håller en öppen programkonferens med spännande projektresultat den 23 september. Årets tema är ”Så kommer våra resultat till nytta i sektorn”.

Till programkonferensens öppna del bjuder vi in alla som är intresserade av digitalt samhällsbyggande. Här presenteras aktuella resultat från programmet och hur de bidrar till att fylla programmets effektmål.

Vår moderator är Hans Gustafsson som har en lång erfarenhet av arbetet med kommunikationsfrågor för Boverket. Hans har på senare år specialiserat sig på att hålla digitala möten och workshops och driver nu företaget ”Digimoderator”. Hans brinner för kunskapsspridning och för att skapa kreativa mötesplatser digitalt.

Bland talarna hör du:

Anmäl dig nu!

Uppdaterad den