Ett tidigare projektet Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen tog fram en prototyp till en standard för digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer. Samtidigt utvecklades en prototyp för en molntjänst med arbetsnamnet Incheck, där standarden tillämpades och testades av de största aktörerna som skapar hållbarhetskrav (till exempel SGBC, Adda Inköpscentral - tidigare SKL Kommentus Inköpscentral, Svanen och Upphandlingsmyndigheten).

Nu ska det nya projektet Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller ta ytterligare ett kliv upp i mognadstrappan genom att vidareutveckla och tillämpa prototyperna i syfte att även kvalitetssäkra kravinnehåll och egenskapsdefinitioner kring digitaliserad inventering.

Med helhetssyn på digitaliserad inventering – av rivningsobjekt, för avfallshantering, återbruk och återvinning – ska projektet påvisa ökad effektivitet och förbättrat informationsutbyte. Detta leder till en mer hållbar förvaltning av tillgångar i den byggda miljön.

Vill du delta i referensgruppen? Kontakta projektledare Robert af Wetterstedt, Bjerking

Uppdaterad den