Inom ramen för projektet Mikrolärande har en ny utbildning tagits fram. Utbildningen innehåller en serie utbildningsmoment som tillsammans förklarar hur du kan använda webbportalen Nationella Riktlinjer på bästa sätt och på det viset arbeta smartare och mer enhetligt. Utbildningen innehåller:

  • En modul med kort introduktion till hela utbildningen
  • En modul om leveransspecifikationer vänder sig till projekteringsledare, som på ett enhetligt sätt vill specificera leveranser av underlag från projektörer. Det kan till exempel röra en leverans av en systemhandling.
  • En modul om informationsleveranskrav och anvisningar i en kravportal vänder sig till de som ställer krav på informationsleveranser såsom projekt- och projekteringsledare och till de som berörs av kraven och levererar information såsom arkitekter och tekniska konsulter, men även till entreprenörer.

Under ett frukostwebbinarium som arrangerades av föreningen BIM Alliance idag lanserades Nationella Riktlinjer och utbildningen.

Ta del av utbildningen.

Uppdaterad den