Projektgrupp och rapport
  • Michael Strömgren, Briab Brand & Riskingenjörerna AB
  • Johan Norén, Briab Brand & Riskingenjörerna AB
  • Johan Svensson, Briab Brand & Riskingenjörerna AB
  • Andreas Furenberg, Peab Sverige AB
  • Tomas Shisha, Peab Sverige AB

Den obrutna informationskedjan för brandskydd

Målet för projektet har varit att visa på möjligheterna med en obruten informationskedja, utvärderateknisk infrastruktur och att identifiera potentiella hinder för implementering. Projektet har också arbetat med att identifiera hinder och möjligheter för andra discipliner att applicera ett liknande koncept samt att skapa interoperabilitet mellan olika digitala plattformar.

I projektet presenteras modellen för en obruten informationskedja som en ”OVmodell” som exemplifierar en effektiv informationshantering, systematisk kravhantering och kvalitetssäkring.

Läs mer om "Den obrutna informationskedjan för brandskydd"

Uppdaterad den