I temaområde Värdekedjor och affärsmodeller fokuserar vi på samhällsbyggandets värdekedjor och på att hitta lösningar på den fragmentering som idag ofta anges som skäl till suboptimeringar och låga incitament för att skapa värde för slutprodukt och brukare. Sedan i somras är Dan Engström nya temaledare.

- Det som är mest aktuellt är att i utlysning 9 fick fem projekt inom temat finansiering och har startat, berättar Dan.

Fem nya projekt

Temporär mätning och analys av lokalanvändning leds av White och syftar till att koppla ihop byggnadens olika skeden till en cirkulär syn för att kunna göra om-, till- och nybyggnadsprojekt på ett mer resurseffektivt sätt.

Samverkan för optimal drift av smarta byggnader drivs av Kungliga Tekniska Högskolan och ska utreda kopplingen mellan ny teknik och optimal drift av byggnader.

Digital ambidexteritet i projektbaserad verksamhet som leds av Högskolan i Jönköping ska arbeta med konsten att balansera kortsiktig lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft för företag som arbetar med digitaliseringsdrivna förändringar.

Infra4.0 – Branschgemensam digital transformation som leds av Stiftelsen Blue Institute ska accelerera den digitala transformationen, genom att samla branschens aktörer i en gemensam vision och riktning.

Systemdemonstration av affärsmodell för flexibel produktion leds av stenhustillverkaren AChoice AB och ska göra en systemdemonstration av affärsmodell för flexibel produktion av enfamiljshus. Med sin bas i digitaliserad integrerad informationshantering, robotiserad byggplatsproduktion och kundmedverkan kan det här bli en mycket spännande metod.

- Jag vill också passa på att lyfta en omvärldsanalys kring innovativa upphandlingsformer som blev klar i början av sommaren. Omvärldsanalysen handlar upphandling av projekt inom samhällsbyggnadssektorn med fokus på andra värden än enbart lägsta pris. Syftet är att överföra kunskap om goda exempel från andra länder och branscher, avslutar Dan.

Uppdaterad den