Hur hanterar samhällsbyggandet ett förändrat klimat? Hur beräknar vi skyfall, värmeböljor och extrem kyla? Kan vi bygga anpassat för översvämningar, och hur underhåller vi infrastruktur i relation till väder?

Presentationer från mötet

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

Bygg kompetens – Resiliens för en värld i förändring

Under mötet den 5 oktober lyfte vi tre projekt som arbetar med motståndskraft, eller resiliens, i den byggda miljön. Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar, motstå störningar och att återhämta sig. I filmen får du ta del av projektens svar på några svåra frågor, får inspiration och ser hur du kan utveckla din egen verksamhet för att klara av ett allt oberäkneligare klimat.

I filmen följer du programmet

Våra arrangörer hälsar välkomna
Camilla Byström, programchef InfraSweden2030, Olle Samuelson, Smart Built Environment och Anneli Kouthoofd, SBUF

Bygg kompetens – Resiliens för en värld i förändring

Moderator: Camilla Byström, programchef InfraSweden2030

Vad betyder resultaten för sektorn? Kommentar från sakkunnig
Lars Marklund, Programchef, Mistra InfraMaint

Bygg kompetens – vi utvecklar en hållbar samhällsbyggnadssektor

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden2030 satsar tillsammans på att sprida resultat för att öka kompetensen i sektorn. Det görs som en serie webbinarier för dig som vill utveckla ditt, och din organisations, sätt att arbeta. Det är kostnadsfritt att delta och du får gärna bjuda in dina kollegor. Vi spelar in alla tillfällen och du kan se våra webbinarium som film i efterhand.

Uppdaterad den