Digital transformation och affärsmodeller

Läs ett färskt White paper av Micael Thunberg och Lars Stehn

Betong som byggmaterial står för en stor del av CO2-utsläppen under produktionen. Nya typer av betong med lägre klimatpåverkan utvecklas nu i snabb takt. Idag erbjuder de flesta betongföretag så kallad klimatförbättrad betong under olika produktnamn. Dessa betongtyper har generellt en något långsammare hållfasthetsutveckling i tidiga skeden jämfört med traditionella betongtyper. Därför behöver etablerade metoder för att beräkna aktuell hållfasthet anpassas för sensormätningar för nya betongtyper.

I detta white paper lyfts ett antal utmaningar och hur dessa kan mötas genom olika värdeskapande områden.

Läs också mer om testbädden Automatisering och smarta sensorsystem för effektivt byggande

Uppdaterad den