Kraftsamling AI i Samhällsbyggandet är ett projekt för att höja kunskapen och mognaden i relation till artificiell intelligens (AI) inom samhällsbyggnadssektorn. Det består av flera delprojekt.

Delprojektet Tillämpningsstöd hjälper behovsägare att:

  • Undersöka möjligheterna att tackla utmaningar med AI
  • Kartlägga möjliga datakällor för att se om tillräckliga data finns för att använda AI
  • Höja beställarkompetensen vad gäller AI
  • Formulera ett projekt tillsammans med andra behovsägare som sedan kan tas vidare till genomförande eller för att kunna söka extern finansiering
  • Matcha behov av AI med teknikleverantörer som har rätt förmåga

Allt detta görs kostnadsfritt i form av en workshopserie fokuserad på de specifika behov som de deltagande organisationerna har.

Om du är intresserad av att delta, har en bra idé eller bara vill veta mer?

Kontakta Marcus Marcus Weiland, delprojektledare Tillämpningsstöd, senast den 20 november. Workshoppar kommer sedan att planeras in i samråd med aktörerna.

marcus.weiland@savantic.se
070-762 38 66

Kontakta oss för att delta

Om du är intresserad av att delta kontakta Marcus Weiland som är delprojektledare för Tillämpningsstöd. Det är kostnadsfritt men vi vill att utmaningarna som identifieras ska ha stor chans att leda till faktiska projekt som genomförs. Därför vill vi se gärna se:

  • Utmaningar som är gemensamma för flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn
  • Att du som deltar har beslutsmandat i frågor som rör utmaningen
  • Gärna, men det är inget krav, att det finns en budget om vi tillsammans lyckas beskriva ett projekt som kan leda till en lösning

Du och dina kollegor i verksamheten som kan bidra med relevanta perspektiv behöver också ha möjlighet att delta vid tre workshoppar á 3 timmar vardera för att utforska behovet och AI. Vi ser gärna att ledningspersoner finns med redan från början. Vi lovar i vår tur att det kommer bli både roligt och lärorikt.

Bra idéer och tydliga behov

Vi är också intresserade av tips på idéer och behov som inte är lösta. Kanske har du en bra idé inom något annat verksamhetsområde än ditt eget. Hör gärna av dig då så kan vi arbeta vidare med idén och försöka hitta de rätta behovsägarna.

Uppdaterad den