Expert Exchange har som mål att göra det lättare att enkelt identifiera nya lösningar, möta samarbetspartners och hitta leverantörer. Expert Exchange ska bli en effektiv marknadsplats för idéer och innovation. Projektet har:

  1. Identifierat ett 20-tal lämpliga områden som skulle ha nytta av plattformen.
  2. Implementerat den tekniska plattformen för den första prototypen.
  3. Haft ett 100-tal samtal med ledande experter inom olika områden för att få feedback.

Projektet har också identifierat ett antal kritiska funktioner för att plattformen ska lyckas leverera nytta till användarna:

  • Användarvänlighet - Enkelt att bli medlem, hitta och interagera med innehåll samt bidra med egen information. Gamification av interaktionen.
  • Likviditet av expertis - Tillräckligt antal experter och innehåll inom ett givet expertområde för att kunna erbjuda återkoppling på en fråga och intressant information.
  • Auktoritet - Tillräcklig kunskapsnivå på de experter som bidrar med information för att attrahera andra experter att bidra.
  • Moderation - Plattformen måste ha resurser att hitta svar på frågor som ställs om inget svar ges från de andra användarna inom en relativt kort tidsperiod.
  • Nätverkseffekt - Tillräcklig nöjdhet bland användarna så de tipsar andra användare.
  • Marknadsföring - Skapa kännedom och konvertera intresserade experter till medlemmar.
  • Samverkan - Att attrahera redan befintliga grupper av experter i en rad olika forsknings- och branschorganisationer att använda plattformen i sin verksamhet.

I skrivande stund pågår diskussioner med olika organisationer om ett eventuellt nästa steg i utvecklingen av Expert Exchange.

Ta del av slutrapporten.

Uppdaterad den