Testbädd: Samordnad digital infrastruktur

Författare till rapporterna är:

  • Robert Pilstål
  • Diana Chroneer
  • Ulf Bodin
  • Kåre Synnes

Läs mer om testbädden på svenska eller engelska

Digitally Constructive Ecosystems

As the public sector transition into the digital age, so does the heavily regulated construction industry. How will the construction site become connected, and stay synchronized to the ebb and flow of transactions in digital constructive ecosystems - as prescribed by the new DIGITAL agenda by the European Commission? This white paper provide a glimpse of an internal and collaborative roadmap on the track towards fully connected construction sites, using federated technologies that empower a fragmented industry.

Downolad the report

Gemensam och öppen digital infrastruktur

I en snabb och föränderlig värld, i mitten av en omvälvande digital transformation, finner sig byggbranschen klämd mellan publika och privata intressen i ett gränssnitt som spänner i stort sett hela samhället. När etablerade jättar är på intåg, med en för branschen främmande agenda, och Europeiska mål ansätter nya ramverk för digitala implementationer; hur ska aktörer i en Svensk, samt traditionellt fysiskt och manuellt orienterad bransch bäst kunna få sina intressen tillgodoräknade i vår digitala superuppkopplade framtid? I denna rapport skrapar vi på ytan, om hur Free and Libre Open Source Software (FLOSS) kan vara ett effektivt verktyg att uppnå just en sådan digital övergång.

Ladda ner rapporten

Uppdaterad den