Slutrapport

Ta del av slutrapporten skriven av Johanna Sörensen och Erik Nilsson, Sweden Water Research AB.

Genom arbetet med projektet kick-startar AI (artificiell intelligens) för ledningsunderhåll i VAbranschen i Sverige. Arbetet med befintliga VA-nät är idag främst reaktivt; man reparerar läckor vartefter man blir varse dem, ibland till stora kostnader om läckan är omfattande och akut. Med denna rapport sätts fokus på proaktivt arbete med ledningsnät och diskutera riskanalys inom området.

Läs mer om projektet!

Uppdaterad den