Vi visar gärna upp, och är stolta över, resultaten i byggsektorns digitala projekt. Men hur relaterar de till den internationella utvecklingen? Och vilka områden inom digitalisering måste vi satsa på?

Välkommen att ta del av Bygg kompetens där vi sätter Sverige i en internationell kontext och blickar ut mot det som händer ikring oss.

Vi får en spaning av Petra Jenning som lyfter internationella trender, viktiga för vår sektor att ta sikte på. Vidare presenterar vi initiativen i Sverige just nu som syftar till att driva på utvecklingen.

Du möter Peter Eriksson och Gunnar Johansson som är engagerade i projektet Infra4.0. En satsning som ska leda till en branschgemensam digital transformation.

Genom projektledaren Mariell Juhlin får du lära känna Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet, en satsning som ska se till att sektorn ska dra full nytta av AI (artificiell intelligens).

Vi har bjudit in Anna Eriksson, generaldirektör, Digg (Digitaliseringsmyndigheten) att kommentera det vi får höra under mötet.

Moderator är Anneli Kouthoofd, vd, SBUF

Uppdaterad den