I partnerskapet Driving Urban Transitions (DUT) bidrar finansiärer från 28 europeiska länder bidrar till en budget som tillsammans med kommissionens medel uppgår till 90-100MEuro. Lagom till sommaren 2023 delas finansieringen ut till projekt som adresserar urbana utmaningar kopplade till städernas energi- och resursanvändning samt mobilitetsbehov.

Formas, Vinnova och Energimyndigheten utlyser tillsammans 42 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings-, och innovationsprojekt.

Läs mer på Formas webbplats om en europeisk satsning på forskning och innovation för hållbar urban omställning!

Uppdaterad den