Syftet med projektet Delning av data var att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra efterfrågad och kvalitetssäkrad information till dem som har behov av den vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Att dela data med andra, utan tydliga ramverk och utan att tydliga ansvarsförhållanden regleras är svårt av flera anledningar. Värdet av data är inte detsamma hos olika parter och det är därför inte heller en självklarhet att modeller för delning fungerar lika för alla parter, eller ens självklart att flera olika parter ska ha åtkomst till samma data. Vissa aktörer ser ett större värde än andra och är då också villiga att bidra mer medan andra aktörer kan uppleva att ställda krav är svåra att acceptera.

Projektet främsta resultat är ett bidrag till att underlätta samsyn genom förtydligande nomenklatur, modell, process och förutsättningar för värdeskapande datadelning.

Läs mer och ta del av projektets resultat!

Uppdaterad den