InCheck är en digital lösning för att få koll på kraven i byggprojekt. Lösningen baseras på en standard för digital definition av krav och efterlevnadsdeklarationer, som gemensamt tagits fram av aktörer i samhällsbyggnadssektorn. Produkten har tagits fram med bakgrund i projektet "Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen" och "Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller".

Titta in på incheck.se

Uppdaterad den