Nu initierar Formas ett användarcenterarat projekt för att fånga in sökandes insikter om hur Formas finansieringsprocess fungerar och upplevs utifrån deras perspektiv. För att kunna genomföra projektet söker de respondenter från näringsliv och kommunal offentlig sektor med erfarenhet av att söka medel i Formas utlysningar.

Har du sådan erfarenhet? Ta chansen och påverka hur Formas bör utveckla sin finansieringsprocess!

Som respondent i projektet, erbjuds du att delta i en anonym semistrukturerad intervju på ca 45 min. Du intervjuas av en tjänstedesigner och svaren sammanställs i en kundresa som sedan ligger till grund för utveckling inom Formas finansieringsprocess. Alternativt erbjuds du att delta i en workshop efter att Formas tagit fram idéer och förslag på utvecklingsområden för att stämma av om dessa förslag kan vara relevanta utifrån sökandens perspektiv.

Är det intressant och du vill bidra med dina insikter till i Formas utvecklingsarbete? Anmäl dig till anna.kuznetcova@formas.se senast den 7 oktober.

Uppdaterad den