Maria Svanberg

Maria Svanberg, innovationschef på Uppsalahem. Maria har över 10 års erfarenhet som projektledare inom att utveckla affärer och organisationer. Hon har mycket erfarenhet av att leda digital transformation. Maria har stor intresse för att leda team och uppskattar att se hur individer växer och får förmåga att prestera sitt allra bästa. Hon vill stötta organisationer och företag på resan mot effektivare arbetssätt.

Johan Brisvall

Johan Brisvall vd och grundare av Markanvisning.se och Sharing Capabilities. Johan driver och utvecklar den digitala matchningsplattformen Markanvisning.se och konsultföretaget Sharing Capabilities. Genom konsultbolaget erbjuds även konsulttjänster till både kommuner och byggbranschen inom strategisk utveckling. Johan trivs bäst när han får arbeta med strategiska utvecklingsfrågor för både privata och offentliga aktörer.

Den nya styrelsen består av

Johan Martinsson, senior rådgivare Johan Martinsson AB, ordförande i programstyrelsen

Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef NCC

Ulrika Jansson, kommundirektör Karlstads kommun

Johan Lindersson, chef på avdelningen Bro- och Vattenbyggnad WSP

Magnus Forsberg, ansvarig affärsutveckling Microsoft

Malin Klintborg, enhetschef Lantmäteriet

Jörgen Simu, senior rådgivare och strateg Trafikverket

Barbara Vogt, arkitekt och Head of Business Development Germany White

Ronny Wahlström, funktionschef Produktion, Operationell Effektivitet Skanska

Vi passar på att tacka de ledamöter som lämnar styrelsen i samband med årsstämman. Vi riktar ett stor tack till Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen och Ann Legeby, professor KTH för det engagemang ni visat genom arbetet i styrelsen!

Den sittande valberedningen valdes om och består därigenom av Malin Löfsjögård, Svensk Betong (sammankallande), Peter Fransson, Boverket och Niklas Sörensen, egen företagare.

Uppdaterad den