Nu är slutrapporten om projektet Uppkopplad byggplats publicerad. Intresset och viljan att medverka i projektet var väldigt stort. Hela 66 organisationer har deltagit i de 30 digitaliseringstester som genomfördes på skarpa byggprojekt. Uppskattningsvis har någonstans mellan 400-500 personer varit involverade. Detta inkluderar de forskare som analyserat testerna och dokumenterat resultaten.

I projektet har det skrivits 26 white papers om de 30 testerna som i huvudsak koncentrerades på produktion (byggprocessen), produktivitet och säkerhet (processeffekter) och digitala tillämpningar (digitaliseringsfokus).

Alla resultat från Uppkopplad byggplats finns presenterade på www.uppkoppladbygg.se/resultat. I slutrapporten lyfter vi fram de viktigaste erfarenheterna för att digitalisering ska driva på utveckling och förändring av byggplatsen. Vi redovisar hur man åstadkommer en uppkopplad byggplats och hur testbäddsmetodiken i sig fungerade. Vi hoppas att våra lärdomar och rekommendationer ska ge dig inspiration för hur digitalisering kan stötta en säkrare, produktivare och hållbarare byggproduktion.

Projektet Digital transformation av byggplatser

I takt med att projektet Uppkopplad byggplats gick in i en avslutande fas under 2021, initierades en dialog med Smart Built Environment kring möjligheterna att bygga vidare på erfarenheterna, resultaten, kunnandet och de digitala förmågor som har byggts upp inom projektet och de eko-system av företag och organisationer som är kopplade till Uppkopplad byggplats.

Som ett resultat av denna dialog startade det strategiska projektet ”Digital transformation av byggplatser”. Projektet startade formellt den 1/12 2021 och löper över drygt två år till den 31/12 2023 och framdriften av projektet går att följa på uppkoppladbygg.se.

Uppkopplad byggplats ingick som ett strategiskt projekt i Smart Built Environment med IQ Samhällsbyggnad som koordinator, med finansiering från Vinnova via ett av Regeringskansliets strategiska samverkansprogram, Uppkopplad industri och nya material.

Uppdaterad den