Dessa sex white papers från Uppkopplad byggplats presenterar viktig erfarenheter och resultat från genomförda digitaliseringstest. Arbetet lyfter också vad man bör tänka på när man genomför tester. I testerna undersöks till exempel hur digitalisering kan vara ett hjälpmedel för att öka säkerheten i arbetet nära maskiner och vid passage till byggplatser. Testerna har också arbetat med uppföljning av genomförda arbetsmoment och sätt hur säkerheten kan ökas genom automation av tunga lyft.

Slutrapport Uppkopplad byggplats

Läs också slutrapporten i Uppkopplad byggplats

Uppkopplad byggplats – White papers med tema säkerhet

Säker under lyftkranen, Martin Rudberg och Ahmet Sezer

Säker inpassering på bygget, Martin Rudberg, Claes Henschel och Ahmet Sezer

Säker vid arbetsfordon på bygget, Martin Rudberg och Claes Henschel

Hjälpmedel för automatisering av tunga lyft, Johan Jonasson

Spårbarhet av genomförda arbetsmoment på byggarbetsplats, Gustav Jansson och Raafat Hussamadin

Lätt att göra rätt – Digitalt stöd för systematiskt arbete av egenkontroller, Gustav Jansson, Raafat Hussamadin och Anna Bergsten

Fler resultat från Uppkopplad byggplats

Uppdaterad den