Byggsektorn är i ett stort behov av ny kunskap och kompetens inom digitalisering för att driva på utvecklingen. I höst startar Linköpings Universitet ett nytt masterprogam i digitaliserat byggande.

– Efter att ha varit lite som en sovande björn händer det nu mycket inom byggbranschen när det handlar om digitalisering och den här typen av kompetens kommer att bli väldigt viktig framöver.

Martin Rudberg, foto: Lasse Hejdenberg

Martin Rudberg är professor i bygglogistik vid Linköpings Universitet och kontaktansvarig för det nya masterprogrammet i digitaliserat byggande. En tvåårig utbildning, med start hösten 2022, som är sprunget ur det stora forskningsprojektet Uppkopplad Byggplats.

Linköpings Universitet har varit en av de drivande parterna för Uppkopplad byggplats, som är det största testbäddsprojektet i Sverige inom digitalisering av byggbranschen, i fem år. Med totalt 66 organisationer och 85 miljoner har allt från stora bygg- och teknikföretag till mindre start-ups varit med och testat digitala tekniker ute i pågående byggprojekt.

– Det har handlat om allt från att gjuta in sensorer i betong till att använda AI-baserade säkerhetssystem i lyftkranar för att effektivisera byggandet. Det bubblar i hela branschen, nya företag poppar upp och det finns en allt större insikt om att företagen måste hoppa på det här tåget innan man blir ifrånsprungen av någon annan. Från branschhåll finns ett jättestort intresse för den här utbildningen.

Breda kunskaper

Utbildningen, som är på helfart vid Campus Norrköping, kommer att ge breda kunskaper om digitalisering och hur den kan användas i byggandets planering, produktion och försörjning.

– Byggutbildningarna som vi har i Sverige har inte riktigt hängt med att leverera den kunskap som behövs redan nu i övergången från analogt och traditionellt till mer digitalt och modernt.

– Vi har länge velat ha ett masterprogram inom bygg, då byggingenjör är ett av få treåriga program vid Linköpings Universitet där det inte funnits ett naturligt steg att läsa vidare på avancerad nivå, och att vi nu får till det inom ett område som ligger så rätt i tiden känns mycket bra.

Uppgraderad verktygslåda

Byggsektorn behöver personer som kan leda och driva den pågående förändringen. Och efter avslutad utbildning talar mycket för en mycket god arbetsmarknad – såväl inom byggindustrin som hos teknikföretag.

– Det kommer inte att vara något problem för studenterna att få jobb och göra nytta efter studierna. Vi uppgraderar befintliga yrkesroller som platschefer, projektörer eller entreprenad-ingenjörer. De kommer att behövas även i framtiden, men rollerna behöver en ny verktygslåda.

– Sen växer det fram nya tjänster som digital coach, data scientist och digitaliseringsledare när digitaliseringen får allt större genomslag.

Med ett nytt program, som är först i sitt slag, kommer också förväntningar. Något Martin Rudberg, som hoppas på många sökande, välkomnar.

– Vi behöver leverera den kompetens som branschen efterfrågar, och det tror jag absolut vi kommer att göra. Jag hoppas verkligen att fler universitet tar efter vår utbildning i framtiden, då är det ett tecken på att vi har gjort rätt.

Läs mer på Linköpings Universitets webbplats

Uppdaterad den