Det pågår mycket spännande forskning och innovation i Smart Built Environment. Just nu har vi omkring 150 påbörjade, eller avslutade, projekt. Det är många som bidrar med sin kompetens för att vi ska kunna nå våra effektmål och skapa en hållbar samhällsbyggnadssektor.

En viktig del av arbetet i det strategiska innovationsprogrammet handlar om att utbyta kunskap mellan projekt. Vi behöver inspirera varandra, knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och att skapa synergier i programmet. Vi bjuder därför in dig som har ett pågående, eller avslutat, projekt till vår gemensamma projektkonferens. Inbjudan gäller både strategiska projekt och projekt från våra öppna utlysningar. Vi vill att alla projekt skickar minst en deltagare.

Anmäl dig här

Uppdaterad den