Två personer tittar på statistik
Anmäl dig här!

Det är avgiftsfritt att delta.
Du som är med under webbinariet kan ställa frågor direkt till talarna!

Hur klarar vi sektorns utmaningar? Hur höjer vi kompetens för nya roller när vi behöver nya arbetsmodeller och organisationer? Är det dags att ta nya grepp och kontroll över förändringsresan?

Välkommen på Bygg kompetens 19 maj som lyfter faktisk förändring. Du möter projekt som har fokus på nya processer, organisation och ledarskap. Här finns exempel på hur vi får effektivare processer, nya ekosystem och roller. Här syns hur ökad kompetens och digitalisering ger smartare relationer mellan beställare och entreprenör.

Bygg kompetens – management, nya roller och förändrad ledning

Program

Moderator: Anneli Kouthoofd, vd, SBUF

Är nye vejer något för Sverige?
Johan Nyström, Nyfou/InfraSweden2030

Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess
Susanne Engström, Luleå Tekniska Universitet

Real Time Real Estate – öppen plattform för kostnadseffektiv förvaltning av offentliga fastigheter
Andrea Gajic, Västfastigheter och Rafael Gomez, Rise

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Carina Bohm, VD/Verksamhetsledare, CMB (Centrum för Management i Byggsektorn)

Det är avgiftsfritt att delta, anmäl dig här!

Bygg kompetens och led sektorns utveckling

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden2030 gör en gemensam satsning för att sprida resultat från aktuella projekt som drivs i sektorn. Många av projekten ska ge lösningar på de utmaningar som samhällsbyggnadssektorn står inför. Det handlar framförallt om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är kostnadsfritt att delta vid webbinarierna, och alla tillfällen spelas in så att det går att se dem som film i efterhand.

Uppdaterad den