Projektet 3CIM levererade en första version av informationsmodell, 3CIM Version 1 i slutat av i slutet av 2021. Efter det skapades testdata i tre områden enligt den framtagna strukturen. Verifieringar på olika användarfall genomfördes och det fördes en dialog med referensgruppen som resulterade i förbättringsåtgärder.

I slutet av maj 2022 levererades en ny version, 3CIM Version 2. Den innehåller förbättringar och utveckling av första versionen samt två nya teman. Arbete pågår nu med att uppdatera testdata samt utföra ytterligare verifiering för att resultera i en, för projektet, slutlig version under hösten 2022. Denna planeras att publiceras tillsammans med testdata och skript.

Läs mer om projektet och ta del av resultaten.

Uppdaterad den