Projektet Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur har arbetat med att etablerar en innovationskultur i Knivsta kommun.

Nu kan du se en film med resultat från Mosaik

Knivsta är Sveriges yngsta kommun, både sett till bildande och till medelålder på befolkningen. Som en ung och snabbt växande kommun finns ett stort tryck på organisationens samhällsbyggnadsprocess. De sammantagna utmaningarna som kommunen står inför ställer högre krav på innovationskraft i organisationen än tidigare.

I projektet skapas förutsättningar för ett långsiktigt arbete med en innovationskultur.

Läs mer om projektet Mosaik

Uppdaterad den