I utlysningen Innovationsidén kan små och medelstora företag och kommuner söka finansiering för att arbeta vidare med idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet. Även större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten. Den som vill vässa sin idé inför ansökan kan få hjälp av erfarna coacher.

Innovationsidén hösten 2022

Utlysningen är öppen den 9 augusti till den 4 oktober, kl. 14.00.

Mer information finns på Formas webbplats.

Är du intresserad av att få coachning av din idé?

Anmäl dig här!

I utlysningen kunde man söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Mer information finns på Formas webbplats, där kommer du kan läsa den fullständiga utlysningstexten och skicka in din ansökan när utlysningen öppnar

Läs mer om våra utlysningar.

Uppdaterad den